Polityka Prywatności

Rodo I Cookies

Obowiązuje od 05.01.2022 r.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Klientów w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności i Cookies.

1. POJĘCIA UŻYWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 • Excellence Cannabis– Excellence Cannabis S.A. z siedzibą
  w Łodzi ul. Drewnowska 77/A.3.07 91-008 Łódź
  , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000908121, posiadająca numer NIP: 9542827858 oraz numer REGON: 389277042, zwana dalej również: „Administratorem”.
 • Dane osobowe– oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Plik cookie – Niewielki plikzapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną dla dostosowania treści do preferencji użytkownika.
 • RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis –serwis internetowy należący do Excellence Cannabis, w ramach którego Administrator świadczy usługi. Serwis umieszczony jest pod następującym adresem: excellence-cannabis.com.
 • Sklep internetowy– sklep pod adresem excellence-cannabis.com.
 • Użytkownik –każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis należący do Excellence Cannabis.
 • Klient –użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany składający zamówienia w sklepie internetowym.
2. ADMINISTRATOR

Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu RODO jest Excellence Cannabis S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 77/A.3.07;  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000908121, posiadająca numer NIP: 9542827858 oraz numer REGON: 389277042.

e-mail: kontakt@hemptea.fun

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, zgodnie z zasadą minimalizacji danych i są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane są przetwarzane lub obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa.

Administrator zapewnia danym osobowym wymagany poziom bezpieczeństwa, zarówno podczas ich przesyłania, jak i przetwarzania i przechowywania, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Excellence Cannabis przetwarza dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub zamówienia produktów w sklepie internetowym takie jak:

 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Firma;
 4. Kod pocztowy;
 5. Miejscowość wraz z ulicą i numerem posesji/mieszkania;
 6. Kraj;
 7. Numer telefonu kontaktowego;
 8. Adres e-mail.

Excellence Cannabis przetwarza także dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zapisywania się na newsletter takie jak: adres e-mail.

Ponadto, Excellence Cannabis przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego w szczególności takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego.

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Excellence Cannabis może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji zamówień w sklepie internetowym pod adresem excellence-cannabis.com– podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. prowadzenia dokumentacji rachunkowej związanej z zawieranymi umowami sprzedaży – podstawą przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 4. komunikacji z Klientem – podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta,
 5. informowania o statusie zamówienia – podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);,
 6. udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Excellence Cannabis polegający na prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów i usług.
6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Excellence Cannabis przekazuje dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy) firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne.

7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Administrator przechowuje przez okres posiadania konta w Serwisie. Po usunięciu konta dane zostają usunięte z baz danych Serwisów.

Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych są przechowywane w historii zamówień. Dane osobowe są przechowywane przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji rachunkowej.

8. PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia realizację uprawnień wskazanych poniżej. Klient może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania drogą mailową na adres e-mail: kontakt@excellence-cannabis.com przez formularz kontaktowy na stronie excellence-cannabis.com, które to żądanie będzie rozpoznane niezwłocznie, w godzinach urzędowania Excellence Cannabis. Użytkownik ma prawo:

 1. uzyskać od Excellence Cannabis potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych;
 2. sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych Użytkownika;
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
 4. do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika i  jego realizacji Excellence Cannabis nie będzie mogła świadczyć usług z udziałem danych osobowych tego Użytkownika; Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych; prawo to nie obejmuje danych wymaganych do przechowywania przez Excellence Cannabis wymaganych przepisami prawa, w szczególności w celach księgowo-podatkowych;
 5. żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych; Jeżeli Użytkownik zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Excellence Cannabis nie będzie przetwarzać jego danych osobowych, za wyjątkiem rozpoznania wniosku Użytkownika; zgłoszenie żądania wstrzymuje wykonanie umowy stron do czasu rozpoznania wniosku Użytkownika;
 6. wglądu do danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji;
 7. przekazania danych osobowym przez Excellence Cannabis innemu administratorowi na wniosek Użytkownika;
 8. zgłaszać skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień;

wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Excellence Cannabis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i pracy naszych konsultantów, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych osobowych Klientów i  Użytkowników przez nieupoważnione systemy lub osoby.

10. PLIKI COOKIES
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Żaden z plików cookie używanych przez Serwis, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Sekcja „pomoc” w przeglądarce najlepiej opisze jak wyłączyć i skasować pliki cookie. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
11. ORGANIZACJA KONKURSÓW

Do każdego organizowanego w ramach Serwisu konkursu tworzony jest regulamin i zostaje udostępniony w Serwisie.

12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES

Administrator zastrzega sobie zmiany w Polityce Prywatności i Cookies stosownie do zmian prawnych RODO oraz informatycznych. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej excellence-cannabis.com.

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Wszelkie pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności oraz sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@excellence-cannabis.com.